OHJEET SIVIILIHAUTAJAISTENI JÄRJESTÄMISEKSI

(Pohjana käytetty Suomen Hautaustoimistojen liitto ry:n Hautausjärjestelyni -lomaketta; aiempi versio julkaistu Perheen omat juhlat -kirjassa (WSOY 1999))

Hautaustapa

Hautajaisten (saattohetki ja muistotilaisuus) luonne

Hautajaisten (saattohetki ja muistotilaisuus) viettopaikka

Hautapaikka tai tuhkan sijoituspaikka

Vaatetus ja muu arkussa

Muita ohjeitani (esim. puhuja(t), musiikki, kuolinilmoitus, kutsu, tarjoilu, arkku, uurna, hautakivi, kukat, lahjoitukset...)

Elämäkertatietojani puhujan avuksi, mielirunojani ja/tai muuta saattopuheessa mielellään esiin otettavaa

Lähimmät omaiseni yhteystietoineen:

Ystäväpiirini yhteyshenkilöt yhteystietoineen:

Nämä ohjeet olen kirjannut ______________ kuun _________ . päivänä __________ toivoen, että jälkeeni jäävät kunnioittavat niitä ja että niistä on heille apua.

(Allekirjoitus ja nimen selvennys)