OM MIN SEKULÄRA BEGRAVNING

Formen för bisättelsen

Begravningens (avskedet och minnestunden) karaktär

Begravningens (avskedet och minnestunden) plats

Gravplatsen eller urnans plats

Svepning eller kläder

Mina andra anvisningar (t.ex. talare, musik, dödsannonsen, inbjudan, traktering, kistan, urnan, gravstenen, blommor, inbetalningar...)

Uppgifter om mitt levnadslopp till hjälp för talaren, dikter och/eller annat som gärna får ingå i avskedstalet

Mina närmaste anhöriga och deras kontaktuppgifter:

Kontaktpersoner i min vänskapskrets och deras kontaktuppgifter:

Önskningarna nedskrivna den ________________________ 20______ i förhoppning om att mina efterlevande respekterar och drar nytta av dem.

(Underskrift och namnförtydligande)