siviilihautajaiset.fi

Näin voit kertoa omaisille hautaustoiveesi

Ohjekortti

Voit tulostaa kortin itse: kortti PDF-dokumenttina. Korttia voi tarvittaessa tulostaa useitakin kappaleita lähipiirin säilytettäväksi, jotta tieto varmasti tavoittaa kaikki asianosaiset.

Valmiiksi painettua, maksutonta hautausohjekorttia voit tiedustella:

Lomake tarkemmille toiveille

Hautajaisjärjestelyjen tarkempien ohjeiden lomake on helpointa tulostaa netistä. Myös hautaustoimistoista saatavaa Suomen hautaustoimistojen liiton laatimaa lomaketta voi soveltuvin osin käyttää, ja tietenkin ohjeet voi kirjata omaistensa avuksi myös vapaamuotoisesti.