siviilihautajaiset.fi

Kortin julkaisijat

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/
Puheenjohtaja Kimmo Laine,
sp. helsinki.jasenasiat@vapaa-ajattelijat.fi

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry on Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys. Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö, jonka yhteiskunnallinen päätavoite on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan ja täyden katsomusvapauden toteuttaminen. Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, minkä lisäksi Helsingin yhdistys julkaisee Uskomaton-lehteä ja mm. järjestää kuukausittain keskustelutilaisuuden jostain uskonnottomia kiinnostavasta aiheesta.

Helsingin Humanistiyhdistys ry

Puheenjohtaja Irma Peiponen
irma.peiponen[at]arabianranta.com

Helsingin Humanistiyhdistys on Suomen Humanistiliiton jäsen. Humanistiliitto edistää vapaata keskustelua ja maailmankatsomuksellista pohdintaa ja tuo samalla esille uskontokuntiin sitoutumattomien kannan. Liitto pyrkii edistämään katsomuksellista tasa-arvoa ja tuomaan esille humanistista tapakulttuuria. Humanistit ovat suvaitsevaisia, ihmisyyttä kunnioittavia, kriittisiä ja keskustelulle avoimia. Kansainväliselle humanistiliikkeelle ja myös Suomen humanisteille ovat tärkeitä ihmisen arvo ja vastuu: humanisti uskoo elämään ennen kuolemaa. Liitto julkaisee Humanisti-lehteä ja järjestää vuosittain Humanismin päivät Helsingissä.

Pro-Seremoniat

Suvanne 7 D, 00750 Helsinki
http://www.pro-seremoniat.fi
posti@pro-seremoniat.fi
Puh. 050 590 4390, (09) 850 20 460

Pro-Seremoniat (Prometheus-seremoniat Oy) on voittoa tavoittelematon palvelukeskus, jonka perustajiin kuuluvat suomalaiset siviilijärjestöt Vapaa-ajattelijain liitto ry, Suomen Humanistiliitto ry ja Prometheus-leirin tuki ry. Siviilijärjestöjen tavoitteena on Pro-Seremoniain avulla edistää yhteiskunnan kehittymistä kohti moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevuutta sekä saada uskontoihin sitoutumattomasta elämäntavasta tasavertainen, yleisesti hyväksytty vaihtoehto.