siviilihautajaiset.fi

Hautausohjeet omaisille

Ohjekortti lompakkoon

Nopeinta on tulostaa kortti itse: kortti PDF-dokumenttina. Korttia voi tarvittaessa tulostaa useitakin kappaleita lähipiirin säilytettäväksi, jotta tieto varmasti tavoittaa kaikki asianosaiset.

Valmiiksi painettua hautausohjekorttia voi maksutta noutaa pääkaupunkiseudulla seuraavista osoitteista:

Lisäksi korttia on saatavana myös esimerkiksi hyvin varustetuista hautaustoimistoista.

Nämä ja muut kortin jakelusta kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt voivat tilata korttia jaettavaksi joko Pro-Seremonioilta (posti@pro-seremoniat.fi) tai Vapaa-ajattelijain toimistosta (val@vapaa-ajattelijat.fi.

Lomake tarkemmille ohjeille

Hautajaisten järjestelyn tarkemmat ohjeet sisältävä lomake on helpointa tulostaa suoraan internetistä. Sen varhaisempi, edelleen käyttökelpoinen versio löytyy Perheen omat juhlat -kirjasta. Myös hautaustoimistoista saatavaa Suomen hautaustoimistojen liiton laatimaa lomaketta voi soveltuvin osin käyttää, ja tietenkin ohjeet voi kirjata omaistensa avuksi myös vapaamuotoisesti.