siviilihautajaiset.fi

Begravningsarrangemangen

Mera information om hur man ordnar en sekulär begravning fås från Pro-Ceremonier och i handboken Perheen omat juhlat. Man får information även via e-mail, post@pro-seremoniat.fi, eller telefon 050 590 4390.