siviilihautajaiset.fi

Kortets utgivare

Helsingfors Fritänkare rf

Fjärde linjen 1, 00530 Helsingfors
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/
Tel. ordförande Juha Kukkonen, 040 704 7258

Helsingfors Fritänkare rf är medlemsförening i Fritänkarförbundet, Vapaa-ajattelijain liitto. Detta är de religionslösas och till religionssamfund icke hörande människornas intresse-, rättskydds- och kulturorganisation, vars samhälleliga primärsyfte är att skilja åt kyrka och stat samt förverkliga en fullständig åskådsningens frihet. Förbundet utger tidningen Vapaa Ajattelija och föreningen i Helsingfors utger tillsammans med systerföreningen i Högfors tidskriften Järjen Ääni (Förnuftens röst) och ordnar bl.a. månatligen en diskussion kring något ämne av intresse för icke-religiösa.

Helsingfors Humanistförening rf

Tel. ordförande Jussi Tuovinen, 09 191 24678, 050 320 581
jussi.m.tuovinen@helsinki.fi

Helsingfors Humanistföreningen är medlem av Finlands Humanistförbund. Detta arbetar för en öppen diskussion och ett reflekterande över världåskådningsfrågor och för härvid fram de till religionssamfund icke hörandes åsikter. Förbundet strävar till en jämlikhet mellan åsiktsriktningar och att föra fram den humanistiska kulturen. För den internationella humaniströrelsen och likaså för Finlands humanister är människovärdet och individens ansvar viktiga. Humanisten tror på livet före döden. Förbundet utger tidskriften Humanisti och ordnar årligen Humanismens dagar i Helsingfors. Därefter ordnar lokalorganisationen under höst- och vårterminerna månatliga diskussionsmöten.

Pro-Ceremonier

Hampflockelvägen 20 C, 01350 Vanda
http://www.pro-seremoniat.fi
post@pro-seremoniat.fi
Tel. 050 590 4390, (09) 850 20 460

Pro-Ceremonier (Prometheus-seremoniat Oy) är en icke profitbaserad servicebyrå, till vars grundare hör de finländska sekulära organisationerna Fritänkarförbundet rf, , Finlands Humanistförbund rf och Prometheus-lägrens stöd rf. De sekulära organisationernas målsättning är att med hjälp av Pro-Ceremonier arbeta för pluralism, jämlikhet och tolerans samt för att göra ett avståndsgående från religion till ett jämbördigt, allmänt godkänt alternativ.